Mini Kraken

Mlađi i manji brat Krakena dužine 18cm a težine su 150 i 170gr. Glavna udica je jaka(mustad) udica a assist udice su 2(bkk) udice vezane kevlarom od 200lb.

Sama varalica podseća na lignju koja je uhvatila manjeg raka i jako je atraktivna za sve predatore.

Hvatali smo arbune, škrapine, ame, zubatce od 10kg, kernje i gofove tako da ovo lovi sve.

Laka je za manipulaciju, lako se vodi, lepo tone, trpi kurenat, ne pravi veliki otpor i mnogo lovi.