Kabura Slider

Kugla kroz koju prolazi abs cevčica i štiti strunu i ima spušteno težpšte tako da uvek pada na dno donjim delom. Može da se koristi kao klizni sistem a može da bude i fiksan.

Odličan je za spuštanje niz kurenat sa živim mamcem i odgovarajućim sistemom. Granaže su 80, 120, 160, 200 i 300gr