Mini Elephant

Sve što je rečeno za Mini Krakena važi i ovde. Veličina je 18cm a težine su 120 i 160gr.

Hvata sve od malih riba, do velikih koje kidaju predveze. Škrapine ako se nagaze vade se kao na traci.

Glavna udica je jaka(mustad) udica a assist udice su 2(bkk) udice vezane kevlarom od 200lb.